Nabór wolontariuszy

Nabór wolontariuszy

Od 13 listopada aż do 5 grudnia trwa nabór wolontariuszy do naszego świebodzickiego Sztabu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Sztabu w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 4.

Przypominamy, że osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail poprzez który można się z nią kontaktować, a także złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach wewnętrznych-statystycznych (w przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny).

Zapraszamy !!

Dodaj komentarz