18. Bieg policz się z cukrzycą

18. Bieg policz się z cukrzycą

Mamy dla Was świetną wiadomość!

W dniu Finału odbędzie się 18. edycja – Biegu „Policz się z cukrzycą”! Formularz rejestracyjny do startu znajdziecie poniżej, ale zanim to, przeczytajcie kilka istotnych informacji.

Spóźnieni ale pobiegniemy

Do oficjalnego biegu spóźniliśmy się z rejestracją ale mimo to pobiegniemy, aby solidaryzować się z tym wydarzeniem. W związku z czym bieg ma charakter charytatywny z opłatą startową złożoną do puszki (min. 20zł) i nie możemy zapewnić Wam pakietów startowych…
ALE nie wszystko stracone – bo jest jeszcze możliwość otrzymania oficjalnego pakietu drogą rejestracji w Biegu Wirtualnym (o czym więcej tutaj). W ten sposób macie opcję nabyć pakiet od WOŚP. Rejestrując się jeszcze przed 14 stycznia jest szansa, że dojdzie przed Finałem. Zapraszamy więc na tą stronę.

Dlaczego warto wziąć udział?
Bieg „Policz się z cukrzycą” od wielu lat towarzyszy finałowym wydarzeniom.
 Akcja ma na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zwrócenie uwagi na problem cywilizacyjny, jakim jest cukrzyca. Dzięki biegom „Policz się z cukrzycą” organizowanym przez WOŚP w latach 2014-2022 kupiliśmy 272 pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 

FILMIK Z TRASY PONIŻEJ

* Wyznaczona przez organizatorów trasa Biegu Policz się z Cukrzycą w ramach 32. Finału WOŚP w Świebodzicach odbędzie się bez wykorzystywania dróg gminnych . Uczestnicy Biegu będą biec wyłącznie po chodnikach. W przypadku konieczności przejścia na drugą stronę jezdni, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

* Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się Regulaminem Biegu.

Zanim wypełnisz formularz proszę zapoznaj się z regulaminem.

Zgłoszenia online zakończone – zapisy w dniu biegu tylko od 11.00 do 11.30 w biurze biegu przed LO


Regulamin – 18. Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” 
ORGANIZATOR 

Organizatorem 18. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” (zwanym dalej „18. Biegiem WOŚP” lub „biegiem”) jest SZTAB #1062 WOŚP Świebodzice 

CEL 
 1. Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą” oraz Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 
 2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy. 
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
TERMIN I MIEJSCE
 1. Bieg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2024 r. po ścieżkach w okolicach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. w Świebodzicach. 
 2. Oficjalne otwarcie (start) 18. Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 11.50, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 12.50. 
 3. Start i meta biegu będą zlokalizowane przed wejściem do Hali -Sportowej w okolicach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. w Świebodzicach
 4. Długość trasy: 1 pętla lub 2 pętle, gdzie 1 pętla = 2.5 km. 
 5. Trasa będzie oznaczona pachołkami, taśmami oraz przez wolontariuszy biegu. 
 6. Organizator nie zapewnia pomiaru czasu oraz nie nagradza zwycięzców ze względu na specyfikę biegu (bieg charytatywny). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca startu, mety oraz godziny 18. Biegu WOŚP.

ZASADY UCZESTNICTWA 
 1. W 18. Biegu WOŚP mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 
 2. Osoby niepełnoletnie w dniu startu muszę mieć podpisaną zgodę na liście startowej przez opiekuna prawnego.
 3. Każdy uczestnik 18. Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. 
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
  1. własnoręczne podpisanie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu albo dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
  2. własnoręczne podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem biegu. 
ZGŁOSZENIA I OPŁATY
 1. Zgłoszenia do 18. Biegu WOŚP będą przyjmowane przez formularz na stronie www.wospswiebodzice.pl/bieg 
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 stycznia 2024 roku. 
 3. Za poprawne i kompletne zgłoszenie uważa się łączne spełnienie wszystkich poniższych czynności:
  1. zgłoszenie (imię i nazwisko oraz data urodzenia, adres e-mail). 
  2. złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu lub analogicznego oświadczenia lekarskiego w Biurze zawodów 
  3. Limit uczestników w 18. Biegu WOŚP wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 
  4. Opłata wynosi minimum 20 PLN lub więcej (uiszczana jest w biurze zawodów do puszki WOŚP). 
  5. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu otrzymuje: – serduszko WOŚP (naklejkę); 
BIURO ZAWODÓW 

– biuro będzie otwarte w niedzielę 

28 stycznia 2024 w godzinach 10.00 – 11.30. W tym, czasie należy dokonać wszystkich formalności w celu udziału w biegu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Wszystkich uczestników 18. Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 
 3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany posiadania stroju sportowego adekwatnego do pogody. 
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie biegu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom biegu i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 
 6. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu. 
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.