Dla Wolontariusza 28 Finału

Dla Wolontariusza 28 Finału

PORADY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DLA WOLONTARIUSZY WOŚP:

W zbiórkę pieniędzy zaangażowanych będzie wiele osób dobrej woli, także tych najmłodszych. Dlatego też
apelujemy, aby wolontariusze zachowali podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • Unikali miejsc zaciemnionych i trudno dostępnych, poruszając się raczej głównymi traktami, gdzie częściej można spotkać przechodniów.
  • Nie chodzili sami, a raczej w towarzystwie kolegi lub koleżanki, zbierając pieniądze razem,
  • Nie wdawali się w długie dyskusje z obcymi, gdyż reszta jego grupy może to obserwować i wykorzystać nieuwagę kwestujących,
  • Jeżeli widzą, że w ich otoczeniu dzieję się coś niepokojącego, poprosili o pomoc najbliższy patrol policyjny lub kogoś dorosłego.
  • Pod żadnym pozorem nie zostawiali puszki z pieniędzmi bez nadzoru, gdyż niektórzy tylko na to czekają.
  • Nie zbierali pieniędzy w miejscach, gdzie panuje bardzo duży tłok, uniemożliwiający nawet często zauważenie zniknięcia puszki.
  • Będąc w grupie z puszkami daleko od sztabu, można zawsze poprosić patrol Straży Miejskiej o podwiezienie w bezpieczne miejsce.
  • Nr telefonów kontaktowych 112, 997, tel. bezpośredni do Komisariatu Policji w Świebodzicach 748563340 lub 748563342, do Straży Miejskiej 606 63 75 42